Voor wie geďnteresseerd is in Esoterische zaken:
Dromen, Astrologie, Tarot, Runen, Numerologie etc.

NUMEROLOGIE:
Op deze pagina treft u een Numerologie programma aan genaamd "NumQuest" dat ik zelf gemaakt heb. Waarom? Omdat ik niet tevreden was met de gratis programma's die ik op het internet tegenkwam. Om mijn programma een beetje uniek te maken heb ik zitten puzzelen en verwijzingen aangebracht naar de Tarot, Runen en MLLe.Lenormand kaarten e.d.. Er kan ook gekozen worden uit verschillende berekenmethodes, kunnen we er eindelijk achter komen welke de “Ware” is als u mij tenminste uw ervaringen hierover mailt. Het programma is geschikt voor Win98/XP/Vista/Win7resolutie 1024/768pix.
ITJING:
Rond het jaar 2000 ben ik begonnen aan een Nederlandstalig ITJing Programma voor Windows met praktische raad voor directe dagelijkse toepassing. In het Atari tijdperk hebben Walter Roozendaal en Han Boering hier de aanzet toe gegeven en mocht ik het later overnemen om het voor MSWindows geschikt te maken. Als aanvulling heb ik hier mijn praktische raad aan toegevoegd en de losse lijnen. Ondertussen is het steeds wat aangepast maar nog steeds heel basic in gebruik.
ASTRO-ALLERLEI:
Mijn Maanfase Programma berekent enkele Maanfasen zoals behandeld in de de boeken "Maanfasen" van Marilyn Busteed en "Maanfase Psychologie" van J.v.Slooten & Else Parker. Je hebt wel een astrologieprogramma nodig voor de basisgegevens of laat ze 'On line' berekenen op de site van Jean Cremers.
RUNEN:
Ook van eigen hand is een uitgebreid Runenfont van 39 tekens toegespitst op het Nederlands. Dit is tot stand gekomen na een uitgebreide vergelijking van verschillende Runentekens. Aan de hand hiervan heb ik een aantal nieuwe tekens ontworpen voor de Nederlandse klanken met dubbele letters. In het font zijn ook tetragrammen opgenomen - te vergelijken met de I Tjing - ze worden verkregen door het werpen van 2 runenstaafjes. Misschien nuttig voor wie zich hierin gaat verdiepen.
KAARTLEGGEN:
Hiervoor heb ik als hulp bij het leggen van Lenormand- en Tarotkaarten wat handige programmaatjes gemaakt. Speciaal voor die leggingen die in forums worden gebruikt en waar ze worden uitgeteld.
DROMEN:
Ik heb mij een aantal jaren met dromen bezig gehouden en ooit een MSAcces database gemaakt om deze in op te slaan en te analyseren. Doordat het database programma niet erg toegangkelijk was voor een groter publiek ben ik met dit project gestopt. Iets meer over mijn theorie hierover staat hier beschreven: Astrologische Droomanalyse.


MEDEDELINGEN

15 mei 2017
Om een Tarot-/Lenormand legging te bewaren in plaatjes vorm
had ik gedacht dat in de vorm van een web pagina te doen.
Daar heb ik twee hulpprogramma'tjes voor gemaakt.

7 februari 2017
Layout van het Dagkaartjes programma verbeterd.

3 Januari 2017 Foutje tijdens bewerken van de lijst verbeterd in TarotDagkaarten programma.

23 December 2016 In de 2 Dagkaart programma's de bewaaroptie wat verbeterd.

08 November 2016
Wat kleine details in het ITJing programma veranderd.

11 Februari 2016
4 Nieuwe Updates! o.a. het ITJingNL Programma en het Numerologie Programma NumQuest!
Bij het ITJingNL programma is de naam van de bewaarlijst veranderd in ITJingLijst.txt en
bij het Numerologie programma bleken in Win 10 de plaatjes niet mooi in het frame te passen.
Het Maanfase programma heeft duidelijker letters en ook een andere naam voor de bewaarde lijst.
Het Runenfont met informatie is anders ingepakt en heeft nu alleen voor het font een installer.
De nieuwe setups waren nodig omdat er onterechte malware waarschuwingen verschenen.

08 Februari 2016
Nieuwe Update van het ITjing programma naar versie 9.5!
Er is een mogelijkheid toegevoegd om Hexagrammen op te zoeken aan de hand van het
bovenste en onderste Trigram. Tegelijk wordt bij het opzoeken op Hexagramnummer
aangegeven uit welke trigrammen deze bestaat.
Verder zijn er 2 nieuwe (eigen) methodes toegevoegd voor het bepalen van de Hexagram(men).

Nieuwe update van het numerologie programma Numquest voor Win10.

15 Januari 2016
Bij de 2 programma's om 3 Dagkaartjes uit te tellen stond de datum niet
goed bij het bladeren door de lijst. Nu ook een bewerkfunctie toegevoegd!
Plus bij de programmastart worden 3 willekeurige kaarten gekozen! >>

4 Januari 2016
De 2 programma's om 3 Dagkaartjes uit te tellen naar 10
zijn nu uitgebreid met een bewaarfunctie! >>

(Voor Overzicht History Updates: Overzicht)


Droomonderzoek en de Maan.

Ik ben eens bezig geweest met een analytische database voor dromen en had deze ter download aangeboden maar er was weinig belangstelling voor dus heb ik het weer verwijderd. Nu zag ik dat de 'Knop' er nog wel stond en kwam op het idee om toch weer iets over mijn droomonderzoek uit de jaren 90 op te schrijven.
Mijn onderzoek richtte zich toen op de stand van de Maan tijdens de droom. Omdat de Maan onze zielenroerselen weerspiegelt leek het mij aardig eens te zoeken naar overeenkomsten tussen de Maanstanden en de Droominhoud.
De Maan staat ongeveer 2 dagen in een teken en helpt ons o.a. om onze ervaringen een plaatsje te geven in ons onderbewustzijn net als een droom. Het viel mij op dat zoveel mensen over hetzelfde dromen als je erover praat ook al waren dat heel aparte dromen. Ook is bekend dat je vaak 2 dagen achter elkaar over hetzelfde thema droomt een bewijs te meer dat mijn theorie zou kunnen kloppen over het effect van de Maanstand op onze dromen.
Ik heb onderzocht aan de hand van een een kleine duizend dromen over langere tijd of er overeenkomsten waren tussen de stand van de Maan en de Droominhoud. Hierbij heb ik gekeken naar de stand van de Maan in een Huis en de stand in een Teken. De studie naar de stand in een Huis leverde niets op! Ik kon daar op geen enkele manier een samenhang in vinden maar de Maanstand in de Tekens lieten wel degelijk overeenkomsten zien! Bijvoorbeeld bij de stand van de Maan in het teken Kreeft kwamen relatief meer dromen voor over Zee en Water! En de stand van de Maan in het teken Boogschutter gaf bij mij meer geweld en vuur te zien in vergelijking met andere tekens.
Ik weet niet in hoeverre dit 'persoonlijk' gekleurd is, het kan zijn dat daar individuele verschillen in voorkomen. maar omdat de belangstelling voor deze onderwerpen erg gegroeid is leek het me aardig om het onder de aandacht te brengen. Om het niet al te ingewikkeld te maken heb ik er (nog) geen andere planeetstanden bij betrokken maar je zou kunnen denken aan bepaalde Transits over de actuele Maan of geboortestand van de Maan.
Misschien komt er weer eens een dag dat ik toch nog iets ga doen met dit idee.....


Mijn Projecten die u kunt Downloaden.

---- De Exe Files zijn installatie bestanden of zelfuitpakkende zip files. ----
© I TJING NL vs 9.7 / 08-11-2016, 600 KB (Win9x/Win10) Download: itjingnl097-setup of itjingnl097.zip
I_TJING programma met Nederlandse teksten van Han Boering en praktische interpretaties van mijzelf - inclusief de afzonderlijke lijnen! In versie 9.7 is wat tekst veranderd en de Help wat uitgebreid. Nieuw in versie 9.6 is de naam van de lijst met bewaarde resultaten veranderd voor meer duidelijkheid. Rename dus de oude naar ITJingLijst.txt! Verder is de mogelijkheid toegevoegd om Hexagrammen op te zoeken aan de hand van het bovenste en onderste Trigram. Tegelijk wordt bij het opzoeken op Hexagramnummer aangegeven uit welke trigrammen deze bestaat. Ook zijn er 2 nieuwe (eigen) methodes toegevoegd om door de computer te gebruiken bij het bepalen van een Hexagram. Omdat er false meldingen waren over Malware is er ter geruststelling een andere setup gemaakt! Screenshot
© NumQuest vs 5.1 / 09-02-2016, 1,6 MB (Win9x/Win10) Download: numquest051-setup.exe of numquest051.zip
Numerologie-Programma met Tarot, Mlle Lenormand, Speelkaart en Runen verwijzingen. Er kunnen ook eigen teksten worden toegevoegd die door het programma worden ingelezen en kun je kiezen uit drie soorten berekeningen. Er zijn alvast wat beknopte teksten bijgevoegd voor de meeste getallen. Het programma berekent verder o.a. naamgetallen, datumgetallen, runenaam, etc. Update vs 5.1: De plaatjes waren niet goed zichtbaar in Win10 en er is een nieuwe setup. Screenshot!
© MijnMaanfase vs 2.3 / 11.02.2016, 485 kB (Win9x/Win10) Download: mijnmaanfase23.exe (zelfuitpakkende zip) of mijnmaanfase023.zip
MijnMaanfase programma berekent op kleine schaal de solar- en lunar maanfasen zoals behandeld in de boeken: "Maanfasen": Marylin Busteed en Dorothy Wergin / "Maanfase Psychologie": J.v.Slooten en Else Parker. In versie 2.3 zijn is de tekst beter zichtbaar en is de naam van de datalijst veranderd. Screenshot!
© WoordWaarde vs 6.0 / 19-10-2014, 827kB (Win9x/Win10) Download: woordwaarde.exe (= 1 programma bestand).
Het WoordWaarde programma berekent op 160 verschillende manieren de numerologische waarden van 1 of meerdere woorden tegelijk plus de woorden ook nog eens afzonderlijk volgens een zelf gekozen methode. Woorden naar getallen omzetten noemt men eigenlijk Gematria, voortgekomen uit onderzoek naar de in de Bijbel voorkomende getallen. Men kan ook onderzoeken of woorden van gelijke waarde verwantschap met elkaar hebben. In versie 6.0 is een fout hersteld die het eerste woord niet goed berekende! Nieuw is dat nu de woordenlijst alfabetisch kan worden gesorteerd. Screenshot!
© GraadTijd vs 1.0 / 27-10-2008, 277 kB (Win9x/Win10) Download: graadtijd.exe (= 1 programma bestand).
Een Miniconvertor: converteert BoogGraden naar Tijd, Tekenposities en Decimalen en weer terug. Screenshot!
© RUNENL vs 5.0 / 07-01-2014, 375 kB (alle systemen) Download: runenl.exe (zelfuitpakkende zip) of runenl.zip
Runentekens speciaal voor Nederland. Dit lettertype bevat 39 Runentekens naar eigen inzicht uitgebreid met als extraatje: Tetragrammen! Ik ontdekte dat de tetragrammen niet compleet waren en heb ze uitgebreid naar 16 tekens. Tetragrammen worden gebruikt in de Geomantiek en naar mijn weten is er nog geen lettertype voor (ik heb ze niet gevonden). Er is een uitgebreid pdf bijgesloten dat meer informatie over Runenbetekenissen verschaft. De Runentekens zijn in zijn geheel herzien en bijgewerkt. Screenshot!
© 4 kaartleg-programma's Klik voor Downloads en meer Info...
Het kan voor verschillende forums dagkaartjes berekenen en de code kopieëren voor diverse soorten kaartne.
Dit programma kan ook gebruikt worden als je een dagboek van de kaartjes wilt bijhouden.


Meer Programma's en Informatie


Forums, Lenormand- en Tarotkaarten Uittellen'

Forums om LeNormand- en Tarotkaarten te leggen:


Contactinformatie

Ruimte voor Reacties, Vragen, Suggesties en Wat u wilt:

Wat is je Naam?:
E-MAIL ADRES: ONDERWERP:
Typ de beveiligingscode over van rechts naar links: tseuqmuN

Copyright-informatie:
Pagebouwer-WebMaster: Marieke Pannekeet
Programma's-Projecten: Marieke Pannekeet